Wykonanie usługi naprawy eksploatacyjnej układu klimatyzacji zainstalowanego w obiekcie KPP w Kraśniku

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie usługi naprawy eksploatacyjnej układu klimatyzacji zainstalowanego w obiekcie KPP w Kraśniku
Opis: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedstawionym w zakładce "Wymagania i specyfikacja"
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Termin wykonania usługi (15 dni roboczych od daty dostarczenia zlecenia)

Opis i specyfikacja:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac:
1. odprowadzenie czynnika chłodniczego wraz z jego utylizacją,
2. demontaż jednostki zewnętrznej (Fujitsu model AUYG54LATY)
3. dostawa i montaż nowej jednostki zewnętrznej o parametrach nie gorszych jak wskazana powyżej do obsługi 3 szt. jednostek wewnętrznych (kompatybilna z jednostkami wewnętrznymi),
4. miejsce montażu nowej jednostki, trasa przebiegu instalacji, zasilanie, infrastruktura techniczna pozostają bez zmian,
5. połączenie jednostki zewnętrznej do istniejącej instalacji oraz właściwe dostosowanie podłączeń instalacji,
5. sprawdzenie szczelności instalacji po montażu,
6. napełnienie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodzącym (obecnie zastosowany R410A),
7. sprawdzenie ciśnień czynnika chłodniczego w instalacji,
8. prace porządkowe w obrębie prowadzonych prac,
9. uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania zamontowanego urządzenia,
10. programowanie i konfiguracja pracy okładu klimatyzacji Fujitsu w Sali konferencyjnej,
11. utylizacja zdemontowanej jednostki zewnętrznej.
Obecna jednostka zewnętrzna: Fujitsu model AOYG54LATY, seria T002637 zamontowanego do obsługi sali konferencyjnej (system multisplit). Jednostki wewnętrzne: FUJITSU, model AUYG18LVLB - 3 szt.

Adres wykonania usługi: Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 23:55


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się