Dostawa części do pompy EMM

» Opis zapytania

Nazwa: Dławik do pompy EMM 100-75 EFI DL2
Opis: numer części CDJ-00-15-8L
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy.)
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
Termin ralizacji (do 3 tygodni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić)
Gwarancja (Proszę podać okres i warunki gwarancji)
Referencje (Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 48 miesięcy)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy części do pompy EMM 100-75 EFI DL2


W przypadku pytań:
Informacje techniczne: Piotr Huda -519 175 145
lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.
1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 20:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zower Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się