Świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1,2,3,4,5,6

» Opis zapytania

Świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1,2,3,4,5,6:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwację w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych nr 1,2,3,4,5,6.
2. Usługi wykonywane będą ze szczególnym uwzględnieniem art. 62 ust. 1, pkt.1 ustawy Prawo budowlane, w następującym zakresie i w następujący sposób:
1) sprawdzenie drożności i ciągu przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych - 1 raz w roku w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami (z wydaniem opinii wraz ze schematem)
2) sprawdzenie podłączeń urządzeń do przewodów spalinowych i dymowych - 1 raz w roku (z wydaniem opinii wraz ze schematem)
3) czyszczenie przewodów spalinowych obsługujących piece gazowe - 2 razy w roku, a w sytuacjach uzasadnionych w zależności od potrzeb (wraz z wydaniem opinii ze schematem).
4) czyszczenie przewodów dymowych obsługujących piece i kuchnie węglowe, kominki - 4 razy w roku, a w sytuacjach uzasadnionych w zależności od potrzeb.
Z dokonanych czynności Wykonawca sporządzi stosowne protokoły wraz ze schematem.
5) wymiana zużytych kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, rozet i nasad wiatrochronnych wraz z uzupełnieniem tynku i pomalowaniem - w zależności od bieżących potrzeb
6) udrażnianie przewodów kominowych na pojedynczych pionach - w zależności od bieżących potrzeb z przekazaniem aktualnej opinii kominiarskiej wraz ze schematem
7) rozłączanie nieprawidłowych podłączeń i deklowanie przewodów - w zależności od bieżących potrzeb z przekazaniem aktualnej opinii kominiarskiej wraz ze schematem
8) odgruzowanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych pionów wraz z naprawą uszkodzeń - w zależności od bieżących potrzeb z przekazaniem aktualnej opinii kominiarskiej wraz ze schematem
9) wymiana zniszczonych nasad wiatrochłonnych na przewodach dymowych i spalinowych (przy uzupełnieniu brakujących - wsp. 0.8 do R)
10) wydawanie opinii kominiarskich (dla lokali komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) – na zlecenie inspektora nadzoru.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roczne kontrole stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach w terminach określonych w harmonogramie rocznych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szwoleżerów 5
Warszawa 00-464
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5
Warszawa 00-464
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się