Wymiana pompy cyrkulacyjnej wilo stratos eco-z 25/1-5 na pompę Wilo STRATOS PICO-Z 25/1-6 1x230V w obiekcie KSP przy ul. Puławska 44E Oddział Prewencji Policji.

» Opis zapytania

Nazwa: Wymiana pompy cyrkulacyjnej wilo stratos eco-z 25/1-5 na pompę Wilo STRATOS PICO-Z 25/1-6 1x230V w obiekcie KSP przy ul. Puławska 44E Oddział Prewencji Policji.
Opis: Ogłoszenie wraz z załącznikami
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wymiana pompy cyrkulacyjnej Wilo Stratos eco-z 25/1-5 na pompę Wilo STRATOS PICO-Z25/1-6 1x230V w obiekcie KSP przy ul. Puławska 44E Oddział Prewencji Policji.

Kryterium wyboru 100%.
Ofertę należy złożyć zgodnie z ogłoszeniem na załączonym formularzu ofertowym.
Osobą do kontaktu z ramienia Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP jest Pan Karol Dmochowski 22 60 364 12.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się