Dostawa doposażenia fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L typu flat panel dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia nowego fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L typu flat panel do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, wyprodukowanego przez firmę INFORS w Szwajcarii i objętego gwarancją producenta, w dwa dodatkowe, opcjonalne układy kontrolno – pomiarowe:

1.1 Sondę turbidymetryczną do pomiaru stężenia biomasy wraz z modułem pomiarowym (przetwornikiem sygnału);
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące sondy:
- zakres pomiaru zmętnienia: co najmniej 0 – 6 CU (jednostek stężenia),
- długość drogi optycznej (Optical Path Length) dostosowana do hodowli komórkowych o średnim i wysokim stężeniu biomasy (OPL05),
- długość sondy dopasowana do zbiornika flat panel fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L, z możliwością zmiany głębokości zanurzenia sondy w zbiorniku.

1.2 Zestaw z czujnikiem światła, umożliwiający pracę bioreaktora w trybie ciągłym na zasadzie turbidostatu.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zestwu:
- zestaw musi zawierać: fotowoltaiczny czujnik światła o długości fali w zakresie od 400 nm do 700 nm, moduł pomiarowy (przetwornik sygnału), osłony zbiornika umożliwiające skupienie strumienia światła z jednostki oświetleniowej na cieczy wypełniającej zbiornik,
- czułość fotonowa czujnika powinna zawierać się w zakresie 5 – 10 µA / 1000 (tysiąc) µmoli/s/m2,
- maksymalna nieliniowość wskazań czujnika nie powinna przekraczać 1% w zakresie do 10000 (dziesięciu tysięcy) µmoli/s/m2,
- maksymalna temperatura pracy czujnika nie może być niższa niż 65 0C.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.