Powrót

Ubezpieczenie Gminy Miasta Katowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2020-2022

» Opis zapytania

„UBEZPIECZENIE GMINY MIASTA KATOWICE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMIW LATACH 2020-2022” z podziałem na części Zadanie 1 – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialnościcywilnej wraz z ryzykami KL i NNW Zadanie 2 – Ubezpieczenie NNW strażaków Zadanie 3 – Ubezpieczeniakomunikacyjne Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy a ich wartość wyniesie nie więcej niż 50% wartości każdej części zamówieniapodstawowego i została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotukażdej części zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Załącznik ten zawiera informacje o charakterzepoufnym. W związku z powyższym, na podstawie art. 37. ust. 6 ustawy w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy,Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym wykonawcom, którzy prowadzą działalnośćubezpieczeniową i zwrócą się ze stosownym wnioskiem - Wzór wniosku zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

40-098 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
Młyńska 4
40-098 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się