Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przygotowanie do digitalizacji zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przygotowanie do digitalizacji zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „ Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2. Przygotowanie do digitalizacji obejmować będzie 10 000 (+/- 1 %) arkuszy rękopisów oraz 34 sztuki woluminów i polegać będzie w szczególności na:
1) zabezpieczeniu i naprawie mechanicznie osłabionych arkuszy, w tym sklejeniu naderwanych arkuszy, wzmocnieniu miejsc wrażliwych na uszkodzenia (rogi, miejsce złożenia arkusza) materiałami dedykowanymi, przycięciu kruszącego się papieru niezawierającego informacji;
2) niwelacji deformacji, która zmniejsza czytelność dokumentów,
3) umożliwieniu odczytu tekstu (zapisu), zasłoniętego poprzednimi naprawami, w tym usunięcie starych i niewystarczających napraw i zastąpienie ich właściwymi.
4) demontaż 34 woluminów na poszczególne składki i karty.
3. Woluminy i rękopisy przygotowane przez Wykonawcę do digitalizacji w ramach realizacji zamówienia muszą zostać przygotowane w taki sposób, aby od razu, bez dodatkowych działań Zamawiającego, dokumenty te mogły zostać poddane digitalizacji.
4. Po przeprowadzeniu digitalizacji woluminy nie będą ponownie zszywane.
5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ
6.Dokładny opis stanu zachowania woluminów i rękopisów oraz szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Podleśna 61
Warszawa 01-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
Warszawa 01-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.