SVA/K/4620-37/2019 Zakup i dostawa grzejników dla potrzeb budynku nr 18 w JW. Żagań (zad.24475)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa grzejników dla potrzeb budynku nr 18 w JW. Żagań. Opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić również transport grzejników na budowę. Miejsce dostawy: teren budowy w JW. Żagań, ul. Żarska, budynek nr 18.
Rozładunek grzejników do magazynu po stronie i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny przedmiotu zamówienia w formie formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się