Przegląd i wzorcowanie kalibratorów dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

"Przegląd i wzorcowanie kalibratorów dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych" z podziałem na części:
część 1) Przegląd i wzorcowanie kalibratorów:
SQ10 - 1 szt, SQ33 - 1 szt.,Inmel 50 - 1 szt. "
część 2) Przegląd i wzorcowanie kalibratorów: Calport 100 - 1 szt. wraz z cęgami - 6 szt.; C401 - 1 szt.; CR10 - 1szt.

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się