„Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych. W ramach przedmiotu zamówienia wyodrębnia się następujące części:
1) I część zamówienia - Gmina Ińsko – obręby Linówko, Miałka, Ścienne, Wierzchucice, Storkowo;
2) II część zamówienia - Gmina Ińsko – obręby Granica, Studnica, Ciemnik, Czertyń.

2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia zawarty jest w SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się