ZAKUP 3 pucharów

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego.
1. Transport: koszt pokrywa Wykonawca, dostawa na adres: KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1 , 54-151 Wrocław w godzinach od 8:00 do godz. 15:00,
2. Sposób zapłaty ; 21 dni od daty otrzymania faktury,
3. Fakturę prosimy wystawić na :Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,ul.Podwale 31-33,50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80,
4. Termin realizacji zamówienia -maksymalnie 2 dni robocze od otrzymania zamówienia,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakościowej a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanych pucharów w terminie 1 dnia roboczego i dostarczenie go na własny koszt na adres KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław, w godzinach od 8:00 do 15:00,
6. Do oferty należy załączyć zdjęcie konkretnie oferowanego pucharu, oferty bez załączonego zdjęcia nie będą rozpatrywane,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i gadżety reklamowe
  • Prezenty i upominki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się