Dostawa urządzeń laboratoryjnych

» Opis zapytania

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych: pehametru kieszonkowego, pirometru, termometrów elektronicznych, densytometru oraz multimetru zwanych dalej urządzeniami. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2018), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny.
3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-E do SIWZ.
4)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem:
a) część A: dostawa pehametru kieszonkowego – 1 szt.
b) część B: dostawa pirometru - 1 szt.
c) część C: dostawa termometrów elektronicznych - 2 szt.
d) część D: dostawa densytometru- 1 szt.
e) część E: dostawa multimetru- 1 szt.
5)4. Termin realizacji zamówienia:
część A: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
część B: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
część C: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,
część D: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
część E: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
6) Adres dostawy:
w zakresie części A: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Nauki o Materiałach, Zakład Biomateriałów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów;
w zakresie części B: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Dział Administracyjno- Gospodarczy, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice;
w zakresie części C: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów;
w zakresie części D: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej , ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów;
w zakresie części E: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów;
7)Wymagany minimalny okres gwarancji:
część A: 24 miesiące
część B: 12 miesięcy
część C: 24 miesiące
część D: 12 miesięcy
część E: 12 miesięcy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się