Przegląd konserwacyjny klimatyzatorów w garnizonie Policji woj. opolskiego

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd konserwacyjny klimatyzatorów
Opis: w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia+wykaz klimatyzatorów"
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 14 dni od daty dostarczenia faktury. Proszę potwierdzić)
Koszty dojazdu (Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić)
Termin wykonania usługi (Usługę należy wykonać w terminie 14-31.10.2019r. Proszę potwierdzić.)
Posiadanie certyfikatu autoryzowanego serwisu firm Daikin, Fujitsu-General (Proszę dołączyć w formie pliku.)
Posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców i personelu (Certyfikaty wymagany zgonie z ustawą z dnia 15 maja 2015 (Dz.U.2018 poz.2221).
Proszę dołączyć w formie pliku.)

Opis i specyfikacja:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach garnizonu Policji woj. opolskiego.
Płatność w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i wystawienie protokołu z przeprowadzonego przeglądu.
Szczegółowych informacji udziela: Adam Siomka: adam.siomka@op.policja.gov.pl; tel. 664781505, 77 4222521.
Zamawiający zastrzega,że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi.
Cena/wartość oferty obejmuje wykonanie przeglądu wszystkich klimatyzatorów zawartych w "Wykazie klimatyzatorów" .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się