dostawa ultramikrotomu, głowicy echokardiograficznej i projektorów w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramikrotomu, głowicy echokardiograficznej i projektorów w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1 - System do precyzyjnego cięcia materiału biologicznego w temperaturze pokojowej– 1 szt.
Pakiet nr 2 - Głowica echokardiograficzna przezprzełykowa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego echokardiografem Vivid E9 firmy GE – 1 szt.
Pakiet nr 3 - Projektor multimedialny I – 4 szt.
Pakiet nr 4 - Projektor multimedialny II – 2 szt.
Pakiet nr 5 -Projektor przenośny – 1 szt.
Pakiet nr 6 -Projektor wraz ekranem – 1 szt. - zakup w ramach projektu „Podnoszenie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” finansowanego z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18) – doposażenie bazy dydaktycznej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się