Posadzenie drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Wilanów : Część I - Posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP 50 drzew dla Zawad, Część II - Posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP Parkowe ulice 2.0, Część III - Posadzenie 154 drzew jako nasadzenia zastępcze .

» Opis zapytania

1 Część I :
Przedmiotem zamówienia jest posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP 50 drzew dla Zawad,
Szczegóły realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ oraz dokumentacji przedmiotu zamówienia (poglądowe rysunki wykonawcze) Załącznik nr 6.1 do SIWZ oraz we wzorze umowy Załącznik nr 7.1 do SIWZ.

2 Część II :
Przedmiotem zamówienia jest posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP Parkowe ulice 2.0
Szczegóły realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ oraz dokumentacji przedmiotu zamówienia (poglądowe rysunki wykonawcze) Załącznik nr 6.2 do SIWZ oraz we wzorze umowy Załącznik nr 7.2 do SIWZ.

3 Część III :
Przedmiotem zamówienia jest posadzenie 154 drzew jako nasadzenia zastępcze .
Szczegóły realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SIWZ oraz dokumentacji przedmiotu zamówienia (poglądowe rysunki wykonawcze) Załącznik nr 6.3 do SIWZ oraz we wzorze umowy Załącznik nr 7.3 do SIWZ.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się