Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk specjalistycznych zwierciadeł do ultraczułej absorpcyjnej spektroskopii strat we wnęce optycznej) w zakresie spektralnym 3300 nm

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się