Dostawa aparatury oraz materiałów na potrzeby Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, oprogramowania oraz materiałów na potrzeby Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w dwóch Pakietach:
Pakiet I – Dostawa komory klimatycznej,
Pakiet II – Dostawa ciał czarnych


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się