Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

» Opis zapytania

1 Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

2 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera formularz cenowy. Według podanego zakresu dostaw należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.

3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym integralną część SIWZ.

4 Rośliny powinny pochodzić z firmy szkółkarskiej, w której były szkółkowane w gruncie, być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

5 Zamawiający wymaga dostarczenia oraz rozładowania własnymi siłami przedmiotu zamówienia do :
a) Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 (liczba szt. 443);
b) Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, Sędławki (liczba szt. 79);
c) Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 3 (liczba szt. 123).

6 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.