Świadczenie usług kominiarskich, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zlokalizowanych na terenie IZ Szczecin w latach 2019-2021 - Zadanie 6

» Opis zapytania

Świadczenie usług kominiarskich w zakresie przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach zlokalizowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie w latach 2019-2021
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów oraz oświadczeń określonych ściśle w SIWZ dołączonych do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się