Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych.
Zakres zamówienia obejmuje poniższe usługi objęte 15 zadaniami:
Zadanie 1 - Wyznaczenie na gruncie pasa drogowego ul. Stanisława Zubka wraz ze stabilizacją w punktach charakterystycznych za pomocą słupków betonowych z napisem „Pas drogowy” (ok. 120 punktów).
Zadanie 2 - Wykaz zmian dla działek ewid. nr 53/1 i 53/2 obręb 3 (dawne oznaczenia) – Kotelnica.
Zadanie 3 - Podział nieruchomości zgodnie z MPZP:
a) dz. ewid. nr 205/1 obręb 8 (ul. Kościeliska)
b) dz. ewid. nr 651/2 obręb 5 (Pl. Niepodległości)
c) dz. ewid. nr 423 obręb 4 (ul. Bilinówka)
d) dz. ewid. nr 225/2 obręb 5 (ul. Ogrodowa)
e) dz. ewid. nr 35, 36, 37, 38 obręb 9 (ul. Tetmajera)
f) dz. ewid. nr 107, 106/1, 106/2, 99, 98, 97, 89/3, 87, 82/1, 78, 63/1, 8/2, 8/5, 3, 4, 7, 9, 329/2, 11, 21/1 obręb 20 (ul. Gawlaki) na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego (bez konieczności sporządzania wstępnego projektu podziału)
g) dz. 99/2 obr 111 Droga do Olczy
h) dz. 111/2 obręb 111 Droga do Olczy
Zadanie 4 - Podział nieruchomości na podstawie art. 94 pkt 4 UGN (niezależnie od ustaleń planu):
a) dz. ewid. 62 obręb 71 (ul. Janosówka)
b) dz. ewid. 177/9 obręb 3 (ul. Tatary)
c) dz. ewid. 468/9 obręb 4 (ul. Bilinówka)
Zadanie 5 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2):
a) Wojdyły (13)
b) Klusie (32)
c) Piszczory (22)
Zadanie 6 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2):
a) Walkosze (55)
b) Gawlaki (33)
c) Stare Krzeptówki (12)
Zadanie 7 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2):
a) Bogdańskiego (9)
b) Kamieniec (4)
c) Bilinówka (9)
Zadanie 8 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2):
a) Pocztowców (3)
b) Za Cieszynianką (7)
c) Marusarzówny (9)
d) Modrzejewskiej (11)
Zadanie 9 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2):
a) Na Wilcznik (10 + gminne)
b) Orkana (odcinek pn. - gminne)
c) Kościelna (5 + gminne)
d) Kamockiego (7)
Zadanie 10 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 978 obręb 5 w Zakopanem (ul. Tetmajera).
Zadanie 11 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 509/5 obręb 9 w Zakopanem (ul. Grunwaldzka).
Zadanie 12 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 452/1 obręb 11 i działki ewid. nr 509/2 obręb 12 w Zakopanem (ul. Zamoyskiego).
Zadanie 13 - Rozgraniczenie działki ewid. nr 349 obręb 52 (Cyrhla) z działkami sąsiednimi.
Zadanie 14 - Aktualizacja danych ewidencyjnych budynku na działce ewid. nr 26 obręb 5.
Zadanie 15 - Wykaz zmian gruntowych dla działek ewid. nr 182 i 190 obręb 84 do komunalizacji (z uwzględnieniem stanu nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r.)
Uwaga ! W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się