Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D Rokietnica E

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D Rokietnica E zakres: A. Opracowanie projektu technicznego prac, B. Przetwarzanie danych sejsmicznych: • processing i reprocessing: 17 089 067 tras, 270 050 binów, • powierzchnia binowania: 168.78 km2, • migracja czasowa przed sumowaniem dla 168.78 km2, • dokumentowanie przetwarzania danych sejsmicznych dla 168.78 km2. C. Prace interpretacyjno – dokumentacyjne: • interpretacja strukturalna dla 115.76 km2 • opracowanie modelu prędkości dla wersji migracji PreSTM do konwersji czasowo-głębokościowej dla 168.78 km2 • transformacja danych geofizyki wiertniczej na standardy sejsmiczne dla 7390 m, • inwersja sejsmiczna i opracowanie map inwersyjnych dla 115.76 km2, • opracowanie map amplitudowych (3) i krawędziowych (1) dla 115.76 km2 • interpretacja litologiczno-facjalna dla 100 m, • transformacja czas-głębokość (T-H) dla168.78 km2, • dokumentowanie interpretacji danych sejsmicznych dla 168.78 km2.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 25.09.2019 11:30PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr 30
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się