MATERIAŁY LABORATORYJNE

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowany poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1.MD408512760-107-720-0 MAGNEZU DISODU WERSENIAN HYDRAT CZDAEthylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, nr CAS: 194491-32-2, Produkt firmy Alfa Aesar, nr kat: L11857.22, opakowanie:100g lub produkt firmy Acros Organics, nr kat: 457931000, opakowanie: 100g. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. kg0,1
2.MD410529761-001-043-0 WZORZEC KONDUKTOMETRYCZNY 12880uS/cmProducent Hamilton, nr kat. 238988, Odczynnik w chwili dostarczenia na magazyn EJ3 ma posiadać minimum 80 % terminu ważności. Nie dopuszcza się produktów równoważnych.szt1
3.MD410529760-027-320-0 AMONOWY OCTAN CZDAprodukt CHEMPUR, nr kat.: 111392705. Opakowanie: 1kg, Odczynnik w chwili dostarczenia na magazyn EJ3 ma posiadać minimum 80 % terminu ważności. Nie dopuszcza się produktów równoważnych.kg 2
4.MD410529 762-113-882-0WERSENIAN DWUSODOWY 0,05mol/l ODWAŻKA ANALITYCZNAzakup 3szt; produkt Avantor nr kat: 879860161; opakowanie: sztuki; Odczynnik w chwili dostarczenia na magazyn EJ3 ma posiadać minimum 80 % terminu ważności. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. szt 3
5.MD411612760-002-163-0 KWAS OCTOWY CZDAprodukt Avantor nr kat: 568760114; opakowanie: 1l ; W momencie dotarczenia odczynnika na magazyn wymagane minimum 80 % terminu ważności odczynnika; dopuszacza się kwas octowy min 99,5% cz.d.a. CHEMPUR 115687607; Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. l 6
6.MD411612760-039-174-0 ALKOHOL IZOBUTYLOWY CZDAProducent AVANTOR lub CHEMPUR - nr kat. Avantor :486100112 lub CHEMPUR: 114861002 ; opakowanie: 1l ; W momencie dotarczenia odczynnika na magazyn wymagane minimum 80 % terminu ważności odczynnika; Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. l 24
7.MD411612760-039-175-0 ALKOHOL ETYLOWY BEZWODNY 99,8% CZDA produkt Avantor nr kat: 396480111; opakowanie: 1l ; W momencie dotarczenia odczynnika na magazyn wymagane minimum 80 % terminu ważności odczynnika; Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. l 2
8.MD411612760-031-300-0 KWAS CYTRYNOWY CZDA Nr kat Avantor: 538210118 ; opakowanie: 1kg ; W momencie dotarczenia odczynnika na magazyn wymagane minimum 80 % terminu ważności odczynnika; Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. kg2
Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51- wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w form

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się