Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: „Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73300000-5 - projekt i realizacja badań oraz rozwój
73110000-6 - usługi badawcze

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się