Dostawa skanera piezo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera piezo do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się