WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ STANU IZOLACJI OBWODÓW 1-FAZOWYCH I 3-FAZOWYCH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej, stanu izolacji obwodów 1-fazowych i 3–fazowych, pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów – samoczynne wyłączenie zasilania oraz pomiary elektronarzędzi i maszyn z napędem elektrycznym w obiektach administrowanych przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.1 – 1.2 – formularze ofertowe, - załącznik nr 4.1 – 4.2 – wzory umów, - załącznik nr 7.1 – 7.2 – specyfikacja techniczna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się