Dostawa, uruchomienie i sprawdzenie wraz z instruktażem uniwersalnego stanowiska hamownianego do prowadzenia programowanych, monitorowanych badań tłokowych silników spalinowych do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku Hamowni Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1 uniwersalnego stanowiska hamownianego do prowadzenia programowanych, monitorowanych badań tłokowych silników spalinowych wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem i przeprowadzeniem instruktażu w zakresie jego obsługi i eksploatacji. Zamówienie dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przyznanej dotacji. Wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się