Wykonanie opracowania opinii dendrologicznej dotyczacej dzrewostanu na terenie WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

» Opis zapytania

Nazwa: opinia dendrologiczna
Opis: opinia dendrologiczna
Ilość: 3 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty przyjazdu na wizję terenową Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 60 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na opracowanie opinii dendrologicznej dotyczącej drzewostanu oraz niezbędnych prac pielęgnacyjnych i ścinkowych drzew wraz z kosztorysem prac i mapką inwentaryzacyjną .

Dokładny opis zapytania ofertowego został umieszczony jako załącznik do zapytania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. ... miesięcy nie dotyczy

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 42 251-60-21 lub pod adresem email: inwestycje@bieganski.com.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się