"Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul. Reja w Sztumie"

» Opis zapytania

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej
na terenie Parku przy ul. Reja w Sztumie obejmująca powierzchni około 2000 m2:
1) Usunięcie wskazanych drzew oraz krzewów, pielęgnacja wskazanych drzew oraz krzewów wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża.
UWAGA: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.
2) Dostawę drzew w ilości 7 sztuk, posadzenie, dostawa i wysiew traw na powierzchni około 2000 m2.
a) Dostawę drzew ilości 7 sztuk, posadzenie,
b) Założenie trawnika poprzez wykonanie siewu trawy na powierzchni około 2000 m2
3) Pielęgnację i utrzymanie roślin - powierzchnia około 2000 m2, w tym:
a) Pielęgnacja posadzonych drzew,
b) Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów,
c) Pielęgnacja trawnika.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych w Sztumie oraz załącznik nr 2 do SIWZ tj. projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 39
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się