Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004r prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Raciborzu. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz jego ilości z podziałem na poszczególne części (grupy) określone zostały poniżej
grupa I
1. ziemniaki jadalne 90 000 kg
grupa II
1. buraki ćwikłowe- 8 500 kg
2. cebula biała - 13500 kg
3. marchew - 20 000kg
4. pietruszka korzeniowa - 4 500 kg
5. seler korzeniowy - 9 000 kg
grupa III
1. kapusta biała - 10 000 kg
2. kapusta czerwona - 2 000 kg
grupa IV
1. jabłka - 8500 kg
grupa V
1. kapusta kiszona - 5 000 kg
2. ogórki kiszone - 5 500kg
grupa VI
1. fasola biała jednolita- 1500 kg
2. groch obłuskany połówki - 1100 kg
grupa VII
1. kalarepa - 150kg
2. pomidor- 400 kg
3. ogórek zielony -150kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Eichendorffa 14
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zakład Karny
ul. Eichendorffa 14
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się