Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4) w podziale na części

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem został podzielony na 4 odrębne części (obszary) i obejmuje przede wszystkim:

CZĘŚĆ 1 – obszar nr 1:
a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (3 szt.),
b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (194 szt.),

CZĘŚĆ 2 – obszar nr 2:
a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (49 szt.),
b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (159 szt.),
c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (264 szt.),

CZĘŚĆ 3 – obszar nr 3:
a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (25 szt.),
b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (136 szt.),
c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (1521 szt.),
d) zakup i nasadzenia - odtworzenie runa leśnego (700 szt.).

CZĘŚĆ 4 – obszar nr 4:
a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (28 szt.),
b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (211 szt.),
c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (215 szt.),
d) zakup i nasadzenia - odtworzenie runa leśnego (1300 szt.).

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.

Celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza dokumentację opisującą przedmiot zamówienia oraz przedmiary robót - załączniki nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Lubostroń 1
Łabiszyn 89-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Pałac Lubostroń
Lubostroń 1
Łabiszyn 89-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się