Pielęgnacja drzew w ciągach DW 169 i DW 163

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich nr 169 i nr 163 wraz z uporządkowaniem terenu. Zakres usługi obejmuje podcinkę drzew w ciągu DW 169 na odc. Dobrociechy - Głodowa w łącznej ilości 313 szt. oraz w ciągu DW 163 w m. Połczyn-Zdrój w ilości 20 szt. 2. Pielęgnacja drzew winna być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się