Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Dostawa drewna opałowego.
2.Szacunkowa wielkość dostawy - 1200 mp (po ok. 1/4 każdego gatunku).
3.Charakterystyka drewna opałowego:
1) średnica od 15cm do 50cm,
2) długość: 1mb lub 1,25mb,
3) gatunek: buk, grab, dąb, jesion.
Dostarczone drewno nie może być spróchniałe.
4.Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego drewna opałowego jest jedynie wielkością szacunkową niezbędną do porównania ofert, a jego rzeczywista ilość może ulec zmianie (+ - 10%). Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego drewna nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.
5.W cenie oferty winien zostać uwzględniony załadunek, własny transport Wykonawcy, oraz rozładunek drewna opałowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - plac składowania drewna na obiekcie Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka).
6.Odbiór drewna opałowego nastąpi po uprzednim jego rozładunku przez Wykonawcę, ułożeniu w stos wg wewnętrznej instrukcji Zamawiającego i sprawdzeniu jego ilości.
7.Zamawiający dopuszcza do 2% przy każdej dostawie inny rodzaj drewna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Ruda Różaniecka 53
Ruda Różaniecka 37-613
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej
Ruda Różaniecka 53
Ruda Różaniecka 37-613
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się