Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej
,,Pakietami od 1 do 5” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od nr 2.1 do nr 2.5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.