dostawa wraz z rozmieszczeniem, montażem i uruchomieniem urządzeń i sprzętów kuchennych w celu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem, montażem i uruchomieniem urządzeń i sprzętów kuchennych w celu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.
4. Na przedmiot zamówienia, określony w ust. 1 składa się dostawa wraz z rozmieszczeniem, montażem i uruchomieniem następującego sprzętu i urządzeń kuchennych:
1) Zmywarka do garnków i przyrządów – szt. 1,
2) Zmywarka kapturowa – szt. 1,
3) Schładzarko-zamrażarka szokowa – szt. 1,
4) Stół mroźniczy z szufladami – szt. 2,
5) Pakowarka próżniowa komorowa 750 W – szt. 1,
6) Robot wieloczynnościowy - komplet – szt.3,
7) Sokowirówka – szt. 1,
8) Kuchenka mikrofalowa – szt. 1,
9) Robot do miksowania produktów zamrożonych – szt. 1,
10) Pakowarka próżniowa komorowa 1000-1200 W – szt. 1,
11) Automat do bitej śmietany – szt. 1,
12) Kuchnie elektryczne – szt. 2,
13) Płyta grillowa – szt. 1,
14) Ciśnieniowy ekspres do kawy – szt. 1,
15) Stół mroźniczy z drzwiami pełnymi – szt. 2.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać standardy określone w załączniku nr 2 do aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w części „VI. Standard cyfrowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się