Powrót

Wykonanie i dostawa torby eco z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej "Twoja krew, moje życie" oraz adresem strony www.twojakrew.pl. ZZP-141/19"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa torby eco z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej "Twoja krew, moje życie" oraz adresem strony www.twojakrew.pl..
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej, niż o 20% przedmiotu zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Walizki i torby

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się