Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Gminnego Klubu Dziecięcego „KAJTEK” w Józefowie zlokalizowanego przy ul. Broniewskiego 10,
23-460 Józefów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ, w którego skład wchodzą: zestaw pomocy dydaktycznych, zabawki, zestaw sprzętu i wyposażenia, wyposażenie łazienka, szatnia, kuchnia, wyposażenie placu zabaw.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
- Dostawę mebli wraz ze złożeniem oraz montażem;
- Dostawę urządzeń oraz całego wyposażenia klubu dziecięcego, montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania ;
- Podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów;
- Uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) oraz przekazanie wyposażenia do odbioru;
- Przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wszystkie dostarczane przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń i uprzedniego używania. Musza pochodzić z bieżącej produkcji i być sprawne. Dostarczane pomoce muszą być odpowiednio zapakowane w oryginalne opakowania/kartony producenta. Wykonawca odpowiada za dostarczone przedmioty w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się od usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia że dostarczone pomoce dydaktyczne:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach do SIWZ lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, lub funkcjonalności wówczas Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt.
5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
- Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem;
- Być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016 poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi;
- Jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.