Tablica urzędowa i godło państwowe

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji zamówienia (7 dni roboczych, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 19.06.2019 r. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres 4 . W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 5. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,fabrycznie zapakowany i wolny od wad 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ogłoszenia w załączeniu 7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia. 9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu 11. Zamawiający wymaga zaakceptowania projektu tablic urzędowych oraz godła państwowego najpóźniej w dniu 11.06.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się