Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy D.Kw.2232.9.2019.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa (kod CPV-03000000-1), których szczegółowy opis zawarto poniżej:
1. GRUPA I :
1) ziemniaki (jadalne) - 34 000 kg , nomenklatura CPV: 03212100-1, Polska Norma: PN-75/R-74450. Ziemniaki jadalne, żółte, bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy poprzecznej min. 5,5 cm i podłużnej 6,5 cm. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
2. GRUPA II :
1) buraki ćwikłowe - 5 500 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, Polska Norma: PN-72/R-75360. Buraki ćwikłowe świeże, bez liści, zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
2) marchew (bez naci) – 8 000 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, Polska Norma: PN-84/R-75358. Marchew świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
3) pietruszka (korzeń) – 1900 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-85/R75359. Pietruszka świeża, zdrowa, czysta, sucha, jednoodmianowa, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
4) por – 1 700 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, Polska Norma: PN-R-75521. Por świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg.
5) seler (korzeń) – 3 100 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-85/R75359. Seler świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
6) cebula – 8 200 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, Polska Norma: PN-87/R-75357. Cebula świeża, bez szczypioru, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
7) kapusta głowiasta biała – 3 700 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R-75362.Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
8) kapusta głowiasta czerwona – 1000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R-75362.Kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
9) ogórki - 3 000 kg, nomenklatura CPV: 03221270-9, Polska Norma: PN-85/R-75359. Ogórki świeże, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg.
10) pomidory - 3 000 kg, nomenklatura CPV: 03221240-0, Polska Norma: PN-91/R-75368.
Pomidory świeże, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10 kg do 25 kg.
3. GRUPA III:
1) jabłka słodko winne (jadalne) - 5 000 kg, nomenklatura CPV: 03222321-9, Polska Norma: PN- 84/ R-75024. Jabłka słodko winne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach 20 kg.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, Grupa I i Grupa II - nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Grupa III - nie częściej niż jeden raz w tygodniu, do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiany towar w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
5. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bartnicka 10
Włocławek 87-809
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zakład Karny we Włocławku
ul. Bartnicka 10
Włocławek 87-809
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się