Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w roku 2019 – część I - usuwanie drzew niebezpiecznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu usuwania drzew niebezpiecznych na terenie Nadleśnictwa Browsk w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu usuwania drzew niebezpiecznych wynikające załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg. czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się