Wycinka i usunięcie zakrzaczeń z pasa drogi gminnej, mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu i darniny oraz wycinka i usunięcie z pasa ”Drogi do Jeziora” drzew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka i usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych, mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu i darniny oraz wycinka i usunięcie z pasa ”Drogi do Jeziora” drzew”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1. wycinka i usunięcie zakrzaczeń z pasa drogi gminnej – rowów na terenie Gminy Jabłonka na łącznej powierzchni 30 000m2,
2.2. mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu, darniny w wyprofilowaniem skarp rowu oraz nz transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km na drogach gminnych na terenie Gminy Jabłonka o łącznej długości 10000m
2.3. wycinka i usunięcie z pasa ”Drogi do Jeziora” w miejscowości Chyżne drzew (topola kanadyjska) w ilości 21 szt. o obwodach (cm) – 74, 194, 196, 191, 199, 187, 185, 195, 205, 216, 180, 194, 236, 198, 205, 191, 253, 215, 212, 225”;

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania do 40% zamówienia

3. CPV Główny przedmiot: 77211400-6
77211500-7
77312000-0

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Jabłonka
ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się