Dostawa i montaż 6 stacji obsługi rowerów w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa i montaż stacji obsługi rowerów
Opis: Dostawa i montaż 6 stacji obsługi rowerów
Ilość: 6 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 6 samoobsługowych stacjinaprawy rowerów w Inowrocławiu w następujących lokalizacjach lokalizacjach:
- Os. Rąbin: przy placu zabaw MIŚ – ul. Błażka (dz. nr 2/79),

- Os. Piastowskie: przy kompleksie sportowym Piastowskie III (dz. nr 130/8),
- Park Solankowy: przy placu zabaw obok tężni (dz. nr 18),
- Os. Solno: przy siłowni – ul. Jesionowa (dz. nr 1/4),
- Os. Toruńskie: przy krytej pływalni „Wodny Park” – ul. Toruńska (dz. nr 209/5),
- Os. Mątwy: park przy ul. Poznańskiej (dz. nr 1/54).
Zakreszamówienia obejmuje dostawę i montaż stacji o następujących wymaganiach: - blacha ocynkowana lub kwasoodporna malowana proszkowo lubtermoplastycznie,- urządzenie montowane trwale do podłoża,-nakrętki antykradzieżowe z montażem do podstawy stacji, śruby antykradzieżowe zabezpieczające elementy stacji z bitami serwisowymi,- montowane wewnątrz urządzenia wiszące, odporne linki ze stalinierdzewnej w osłonie PCV do mocowania narzędzi o długości zapewniającej nadotarcie do części podzespołów rowerowych dostępnych na rynku modelirowerów, standard wyposażenia każdej stacji:- wsporniki pozwalające na umieszczeniu roweru w celu wykonania napraw iprzeglądówz możliwością ruchów korbą,- pompka powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe (wąż dopompki– zbrojony),- narzędzia: wkrętak płaski, wkrętak krzyżakowy min. 1 szt., 3 łyżki do opon,klucz nastawny, klucz płaski 8x10 mm, kluczpłaski13x15 mm, wkrętak TORX w rękojeści(9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40), zestaw kluczy imbusowych w rękojeści (2; 2,5;3; 4; 5; 6; 7; 8).
Pozostałe wymagania:- na całość wykonanych robót objętych przedmiotemzamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznych gwarancji i rękojmi,licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,- po zakończeniu montażu wykonawca zobowiązanyjest dostarczyć dokumentację powykonawczą zamontowanych stacji obsługi wraz zdokumentacją powykonawczą geodezyjną,- po stronie wykonawcy jest dostawa i montażstacji wraz z wykonaniem fundamentów lub zamontowanie prefabrykatówumożliwiających montaż stacji naprawy rowerów, - wymiary stacji powinny zapewniać pełnąfunkcjonalność i spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisieprzedmiotu zamówienia.
Termin wykonania: 30 dni od dnia zawarciaumowy.

Kryteria oceny ofert - cena 100%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2019 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się