Zapytanie poniżej progu - usługi - GM.272.24.2019 - Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi w ramach projektu pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

Zapraszam do założenia oferty cenowej na usługę pn. „Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu:


- modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno,
- utworzenia bazy BDOT500,
- modernizacji osnowy wysokościowej” wykonanej w ramach projektu pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru (podmiotu monitorująco-kontrolującego) w zakresie prac związanych z nadzorem nad realizacją i weryfikacją produktów gotowych zadań:
Część I - utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim,
Część II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla gminy Grodziczno,
Część III - modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego.
Warunki oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 do zaproszenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Andrzej Kuczkowski, tel. 56 472 42 36, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.

W sprawach związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się