Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie, w ramach 4 zadań. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 (odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 i zadania nr 4) oraz Załączniku nr 2 do projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się