Dostawa tablicy informacyjnej głównej

» Opis zapytania

Nazwa: Tablica informacyjne główna
Opis: Tablica informacyjna główna- o wymiarach 160-180 cm x 120-140 cm ( szer. x dł.), modułowa. Każdy rząd zawiera informacje dotyczące jednego pietra budynku. Moduły z liczbami porządkowymi o wymiarach 10x10 cm. Moduły zawierające opisy pomieszczeń mają wysokość ok 10 cm, natomiast ich długość jest wielokrotnością wysokości. Przykładowe długości modułów: 40 cm, 60 cm., 80 cm. Itd. Przerwy między modułami ( w poziomie i pionie) powinny wynosić 1 cm. Podczas aranżowania projektu modułu należy dostosowywać jego długości do długości tekstu opisującego pomieszczenia. Trzcionka titillium. Modułowość systemu pozwala w razie konieczności na wymianę poszczególnych modułów, bez ingerowania w pozostałą część systemu. Moduły powinny być wykonane z lekkiego tworzywa- spienionego PCV o grubości ok 1 cm, oraz powinny być przymocowane do ściany z dystansem ok. 1 cm. System zwieńcza moduł zawierający logo o szerokości równej trzem modułowym podstawowym. Front tabliczek w kolorze RAL 5003, napisy w kolorze RAL 7035.Tablica razem z montażem w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I ul. Zakroczymska 3C
W załączeniu paleta kolorów oraz opisy zgodne z Księgą znaku i elementu identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji – czerwiec 2013. Dostawa wraz z montażerm.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Najpóźniej do 10.06.2019 r.-razem z montażem, proszę potwierdzić)
Przygotowanie projektu (Najpóźniej do 04.06.2019 r., proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 10.06.2019 r. razem z montażem

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres

4 . W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ogłoszenia w załączeniu

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

7. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
8. Zamawiający wymaga zaakceptowania projektu najpóźniej w dniu 04.06.2019

9. Miejsce montażu: KRP I ul. Zakroczymska 3c Warszawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się