"Wycinka drzew związana z rozbudową Cmentarza Komunalnego przy ul. Górniczej nr 29 w Rumi – kwatera grzebalna C."

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew związana z rozbudową Cmentarza Komunalnego przy ul. Górniczej nr 29 w Rumi – kwatera grzebalna C.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają:
1) Wzór umowy – załącznik nr 9,
2) Decyzja Nr OS 166/2019 – załącznik A,
3) Mapa Inwentaryzacji drzewostanu – załącznik B,
4) Plan sytuacyjny – załącznik C.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się