Zakup wraz z dostawą remontera drogowego i montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą remontera drogowego i montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie”, fabrycznie nowego remontera drogowego wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego, przeznaczonego do likwidacji ubytków i dużych spękań w nawierzchniach drogowych przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej i wbudowane pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.
2. Wymagane parametry i wyposażenie remontera:
2.1 Remonter fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku;
2.2 Napęd: silnik wysokoprężny 4-cylindrowy o mocy przynajmniej 35 KM chłodzony cieczą, mocowany na poduszkach gumowych, nie przenoszący drgań na konstrukcję, napędzający dmuchawę, pompy hydrauliczne do podawania emulsji i grysu;
2.3 Zasobnik na kruszywo: dwukomorowy, o łącznej pojemności komór przynajmniej 4m3 do 6m3,
Podawanie kruszywa dwoma niezależnymi podajnikami ślimakowymi umożliwiającymi pracę na bazie dwóch frakcji kruszywa; wyposażony w osłonę przeciwdeszczową
2.4 Zbiornik na emulsję o pojemności w zakresie 1000 do 1400 litrów, izolowany, wyposażony we wskaźniki poziomu emulsji oraz temperatury emulsji;
2.5 Ogrzewanie emulsji palnikiem olejowym z zamkniętą komorą spalania sterowanym automatycznie z precyzyjną regulacją temperatury emulsji;
2.6 Paliwo palnika: olej napędowy
2.7 Pompa do emulsji bitumicznej z napędem hydraulicznym, poza zbiornikiem emulsji ogrzewana cieczą silnika remontera;
2.8 Głowica z dyszami mieszającymi podająca grys, emulsję i powietrze;
2.9 Ramię robocze umożliwiające pracę w promieniu nie mniejszym niż 3,5 m, zamontowane w tylnej części pojazdu, przegubowe i uchylne, z przewodami doprowadzającymi kruszywo i emulsję bitumiczną, z bezstopniową regulacją wysokości głowicy roboczej realizowaną siłownikiem pneumatycznym, z pulpitem sterującym.
Wysięgnik na czas przejazdu samochodu składany.
2.10 System redukcji powietrza z głowicy roboczej umożliwiający redukcję prędkości podawanego grysu, wyłączanie i włączanie pneumatycznie, sterowany z pulpitu przy głowicy roboczej;
2.11 Pulpit sterujący wszystkimi funkcjami remontera oraz silnika spalinowego wyposażony we wskaźniki i funkcje robocze:
- umiejscowiony na stanowisku pracy operatora przy głowicy roboczej ( sterowanie podajnikami grysu, sterowanie pompą emulsji, regulacją wysokości głowicy roboczej, sygnał dźwiękowy dla kierowcy),
- umiejscowione na remonterze (wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu i temperatury emulsji, stacyjka i kontrolki silnika spalinowego);
2.12 Lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry remontera;
2.13 Instalacja strzały świetlnej do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy, pomarańczowa, zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż.
2.14 Nogi odstawcze umożliwiające demontaż remontera, bez użycia dźwigu;
2.15 Montaż remontera na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego w miejscu garażowania samochodu (siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie ul. Lidzbarska 31). Remonter powinien być zamontowany na samochodzie w sposób „nie na stałe” tzn. z możliwością łatwego demontażu.
4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1 Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia urządzenia montowane fabrycznie;
4.2 Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę zgodnie z ofertą ( min. 12 miesięcy);
4.3 Naprawy gwarancyjne bezpłatne w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia;
4.4 Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin;
4.5 Przeglądy gwarancyjne bezpłatne w okresie gwarancji, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez wykonawcę;
4.6 Przeszkolenie operatorów pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym w cenie oferty;
4.7 Naprawy, przeglądy i przeszkolenie wykonywane w siedzibie Zamawiającego;
5. Ponadto dostarczony remonter musi posiadać następujące dokumenty:
5.1 Certyfikat CE,
5.2 Gwarancje,
5.3 Instrukcje obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
5.4 Książka serwisowa w języku polskim.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00 - Sprzęt drogowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się