Zakup usługi podpisu kwalifikowanego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na:
a) dostawie nowych kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego z dwuletnim okresem ważności, na nowych kartach kryptograficznych, wraz z komponentem technicznym, tj. oprogramowaniem, niezbędnym do ich prawidłowego używania oraz instrukcją obsługi certyfikatów,
b) dostawie odnowień kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego z dwuletnim okresem ważności, wraz z komponentem technicznym, tj. oprogramowaniem, niezbędnym do ich prawidłowego używania oraz instrukcją obsługi certyfikatów,
c) znakowaniu czasem - dla wszystkich nowo wydawanych oraz wszystkich odnowień kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego,
d) unieważnieniu kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego w okresie ważności takich certyfikatów,
e) opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w języku polskim, aktualnych:
– instrukcji technicznej dotyczącej instalacji i konfiguracji komponentu technicznego służącego do obsługi podpisu kwalifikowanego na stacjach roboczych,
– instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się