Dostawa: ZAMKI, KLAMKI /SERWIS + PRODUKCJA

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. KLAMKA 237.A.33.230.00 ZEW. x 8 szt.
2. KLAMKA K_280_0000101258 WEW. x 7 szt.
3. KLAMKA K_280_0000101266 ZEW. x 7 szt.
4. KLAMKA K_280_0000101266_A ZEWNĘTRZNA x 10 szt.
5. ZAMEK K_290_0000003196 LEWY KPL KGHM ZANAM x 20 szt.
Dokumentacja rysunkowa w załączeniu

UWAGA:
Elementy cynkować galwanicznie wg DIN EN ISO 4052 grubość powłoki 25mikr.

Oczekiwany termin realizacji / dostawy - Pozycje:
KLAMKA 237.A.33.230.00 ZEW. x8szt
KLAMKA K_280_0000101266_A ZEWNĘTRZNA x10szt
ZAMEK K_290_0000003196 LEWY KPL KGHM ZANAM x5szt
Do dwóch tygodni od zamówienia / SERWIS
Pozostałe pozycje:
Sukcesywnie od 19.06.2019r

Miejsce dostawy:
Magazyn 102 PRODUKCJA i 116 SERWIS; 59-101 Polkowice
Magazyn 107; 59-220 Legnica

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się