Prace konserwatorskie o charakterze ratunkowym obrazu „Pożegnanie św. św. Piotra i Pawła”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym obrazu olejnego na płótnie o wymiarach 620 x 350 cm pt. „Pożegnanie św. św. Piotra i Pawła”
z początku XIX wieku autorstwa Franciszka Smuglewicza.
2. Obraz znajduje się w kościele rzymskokatolickim pw. Św. Św. Piotra i Pawła w Wilnie (Litwa).
3. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ pn.: „PRACE KONSERWATORSKIE O CHARAKTERZE RATUNKOWYM OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE ZE ZŁOCONĄ RAMĄ OBRAZ „POŻEGANIE ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA” (kościół rzymskokatolicki Pw. Św. Św. Piotra i Pawła Wilno, Litwa) – zwany dalej „Programem prac konserwatorskich”.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac konserwatorskich jest zobowiązany do uzyskania w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy pozwolenia (certyfikatu) na prace przy obrazie od organu właściwego do spraw kultury Litwy zgodnie z prawem obowiązującym na Litwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się