Dostawa wału ślimakowego fi 550 do podajnika ślimakowego węgla zgodnie z dyrektywą ATEX.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w 2 rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę:
1. WAŁ ŚLIMAKOWY FI550 RYS.PS-30.Ł-01.03 PODAJNIK ŚLIMAKOWY WĘGLA Bt=30 t/h w ilości 5 sztuk.

Wał ślimakowy przeznaczony jest do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem i musi posiadać Certyfikaty WE Zgodności Maszyny według
- Dyrektywy 98/37/EWG,
- Dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

Właścicielem dokumentacji jest:
Zakład Usług Technicznych Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty dostawy
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa - Świadectwo Jakości wystawione przez Producenta, Certyfikat WE Zgodności Maszyny wg. Dyrektyw.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowany termin dostawy i okres gwarancji należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się